Ze względów logistycznych na pokazie została zaprezentowana maszyna D 2500 o długości ramienia 2,5 m

Maszyna firmy GREFFET  jest mocowana na trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Do transportu drogowego maszynę składa się hydraulicznie . Napęd dokonywany jest za pomocą WOM ciągnika. Poszczególne modele koparek oferowanych przez GREFFET różnią się przede wszystkim długością ramienia i głębokością pracy. W zależności od modelu maszyna posiada różnej wielkości wirniki: od 30 do 80 cm średnicy. Do prawidłowej pracy urządzeń firmy GREFFET wymagane są ciągniki z silnikami o mocy 30-120 KM, wyposażone w skrzynię biegów umożliwiającą poruszanie się z prędkościami "pełzającymi",. Kopanie lub pogłębianie już istniejących rowów wykonywane jest z prędkością            od 0,5 - 1,5 km/h . Za jednym przejazdem możliwe jest pogłębienie rowu od 30 do 60 cm. Wyrzut ziemi może być lewo lub prawostronny, lub też wykonywany w ten sposób że ziemia usypywana jest na obrzeżu rowu, albo wyrzucana na większą odległość. Istotną cechą maszyny jest pogłębianie środka rowu i nie uszkadzanie darni porastającej jego boki.

Największy model - D 4500 wyposażony jest w ramię o długości    4,5 m. Maksymalna głębokość pracy maszyny wynosi 2 m. Urządzenie firmy GREFFET można wyposażyć w wirnik o średnicy 70 lub 80 cm z 8 nożami roboczymi..

Francuska firma GREFFET prowadzi ustawiczne próby doskonalenia rozwiązań, które już są w eksploatacji. Aktualnie zmodernizowano układ mocowania maszyny, zwiększając jego sztywność. Wprowadzono zabezpieczenie przegubu podpory oraz zmieniono amplitudę pracy deflektora. Zmianie uległ również kształt deflektora, który według producenta zapewnia obecnie prawidłowe wyrzucanie ziemi, osłaniając jednocześnie kabinę ciągnika przed ewentualnymi uderzeniami wyrzucanego materiału.

model D-4500 model D-4500

 
     

 

widok maszyny D- 2500 zawieszonej na ciągniku   wyjazd na ple celem wykopania nowego rowu

 

praca maszyny - prędkość ok. 1,5 km/h   rozproszony wyrzut ziemi

 

wykopany po jednym przejeździe   korzenie o śr. ok. 8 cm zostały rozdrobnione

 

widok pracującej maszyny z boku   widik pracującej maszyny z przodu

 

wtórny przejazd maszyny   podczas dalszego pogłębiania

 

przygotowanie do pogłębiania i czyszczenia rowu , oraz przestawienie miejsca wyrzutu ziemi   pogłębianie rowu zasypanego drobnymi kamieniami

 

pogłębianie i czyszczenie rowu   możliwość regulacji miejsca wyrzutu ziemi